viagra for sale
buy viagra online
generic cialis
buy viagra online
buy viagra
buy cialis online

ცხელი ამბები

გაეცანით - საინტერესოა!

 

ძვირფასო ახალგაზრდებო,

გეძლევათ უნიკალური საშუალება ერთიანი ეროვნული გამოცდებისა და

საზღვარგარეთის უნივერსიტეტებში ერთწლიანი მოსამზადებელი კურსების

გავლის გარეშე გახდეთ  ტურიზმისა და  სასტუმროთა  მართვის  სფეროში  

მსოფლიოში  ლიდერი ინსტი­ტუტის    HTMi – Hotel & Tourism 

Management Institute,  Switzerland - ის სტუდენტი!

დაუჯერებელია, მაგრამ  სინამდვილეა! - დიახ, თუ თქვენ გაქვთ საშუალო

სკოლის ატესტა­ტი, ან - უმაღლესი სასწავლებლის დიპლომი და კარგად იცით

ინგლისური ენა, HTMi-ს  წარმომადგენლობა  საქართველოში(ასოციაცია  ,,ბალავარის“ 

პარტნი­ორი ორგანიზაცია) დაგეხმარებათ, მიიღოთ  ვეიცარიისა  და დიდი  ბრი-

ტანეთის  პრესტიჟული უნივერ­სიტეტების დიპლომები, ანუ ერთდროულად -

- ორმაგი ან სამმაგი ხარისხი.

                                                    ინფორმაცია HTMi -ის შესახებ

                          A Leading  Hotel  Management  Institute  in  the  World

HTMi – Hotel & Tourism  Management  Institute,  Switzerland ახალგაზრდებს სთავა­ზობს

უმაღლესი დონის თეორიულ განათლებას და პრაქტიკული  უნარ-ჩვევებით სრულყო-

ფილ მენეჯერის პროფესიას. როგორ? -  HTMi – ის მისია არის

                                ,,Come as a student, become a manager”,

რაც იმაში გამოი­ხატება, რომ ამ მსოფლიო ლიდერი ინსტიტუტის კურსდამთავრე­ბუ­ლი

უკვე სტაჟირებული მენეჯერია, რადგან სტუდენტი ყოველ სასწავლო წელს მსოფ­ლიოს 

სხვადასხვა  ქვეყანაში  გადის 5-6 - თვიან  ანაზღაურებად  პრაქტიკას.

HTMi ახალგაზრდებს რამდენიმე პრესტიჟულ დიპლომს აძლევს, კერძოდ: ბაკალავრი-

ატის დამთავრების შემდეგ-შვეიცარიულსა( HTMi) და ბრიტანულს (University of Ulster,

UK), ხოლო მაგისტრატურის დამთავრების შემდეგ - შვეიცარიულსა( HTMi) და ბრიტა-

ნულს(Edinburgh Napier University, UK); ამრიგად, მაგისტრატურის  დამთავრების  შემ­დეგ

კურსდამთავრებულს სამი პრესტიჟული უნივერსიტეტის დიპლომი ექნება!

დაუჯერებელია, მაგრამ  სინამდვილეა - HTMi იმითაც არის უნიკალური, რომ თავის

კურსდამთავრებულებს პრესტიჟულ დიპლომებთან ერთად  გარანტირებულ დასაქმე-

­ბას სთავაზობს მსოფლი­ოს ისეთ ბრენდ სასტუმროებში, როგორებიცაა: Marriott,

Hyatt, Hilton, Novotel, Radisson, Sheraton Palace და სხვ.

სწავლების სტრუქტურა

აკადემიური წელი შედგება 20 სასწავლო კვირისა და 20-24 კვირა სპეციალიზირე-

­ბული   პრაქტიკებისაგან  შვეიცარიის  სასტუმროებსა და რესტორნებში;

პრაქტიკის პერიოდში სტუდენტებს ყოველთვიურად მიეცემათ გარანტირებული  

ხელფასი, 2180 შვეიცა­რიული ფრანკი. როგორც წესი, ამ თანხას დამსაქმებელი გამო-

კლებს სახსრებს საცხოვრებლისათვის, კვებისა და დაზღვევისათვის; ასე რომ, სტუ-

დენტი ყოველ­თვი­უ­რად ხელზე მიიღებს 1000 შვეიცარიულ ფრანკს, მთლიანი პრაქ-

ტიკის განმავ­ლო­ბაში კი - 5000-6000 ფრანკს, რაც, რა თქმა უნდა, შეუძლია გამოიყე-

ნოს სწავლის გადასახადის დასაფარავად.

ადგილმდებარეობა

HTMi ტურიზმისა და სასტუმროთა მენეჯმენტის საერთაშორისო ინსტიტუტი მდებარეობს

ცენტრალურ შვეიცარიაში, გერმანულენოვან ნაწილში, ლამაზ ტურისტულ ქალაქ ზორენბერგში,

ლუცერნის კანტონში; ქალაქი ცნობილია შესანიშნავი კლიმა­ტი­თა და უსაფრთხოებით. იგი

ზამთრის პოპულარულია კურორტია.

HTMi განთავსებულია ორ ტრადიციულ შვეიცარიულ სასტუმროში, სადაც მოწყობი­ლია კომ-

ფორტაბელური სალექციო აუდიტორიები და კონფერენც-დარბაზები, სასა­დილო, შესანიშნავი

სპორტული დარბაზი, ბარი, ბოულინგი, დახურული საცურაო აუზი, რომელთაც სტუდენტები

უფასოდ იყენებენ.

სტუდენტთა განთავსება

HTMi -ს სტუდენტები განთავსდებიან ინსტიტუტის სასტუმროს კეთილმოწყობილ სტანდარ-

ტულ ან მაღალკომფორტულ ოთახებში; ყველა ოთახი შესანიშნა­ვად არის მოწყობილი რეალური

დასვენებისა და დამოუკიდებელი მეცადინეობებისათვის (აბაზანით, აუცი­ლებელი ავეჯითა და

ტელეფონით).

დასაქმება

HTMiს აქვს მჭიდრო კონტაქტები ცნობილ საერთაშორისო სასტუმროთა კორპორაციებთან;

ამასთან, ინსტიტუტში დაარსებულია სპეციალური ცენტრი(The Centre for Career Management),

რომელიც ეხმარება სტუდენტებს მათთვის სასურველი სამუშა­ოს მოძებნაში - სტუდენტი დიპ-

ლომთან ერთად  იღებს დასაქმების გარანტიას ისეთ კომ­­პანიებში, როგორებიცაა შერატონი,

შან-გრი, აკორი და სხვ.

ამავე დროს, საგულისხმოა, რომ CCM თავის სტუ­დენტებს ეხმარება არამარტო დასაქმებაში,

არამედ - საქმიანი კავშირების დამყარება­ში მათი კარიერის ყველა ეტაპზე.

ამრიგად, HTMi –ის სტუდენტები თავიანთ სამუშაო კარიერას აგრძელებენ მსოფლიოს წამყვან

სასტუმროებასა და ტურისტულ კომპანიებში!

ინსტიტუტში  მიღების  მოთხოვნები

ინსტიტუტში იღებენ ახალგაზრდებს 17 წლის ასაკიდან,  Postgraduate და MBA-ს პროგრამებზე

კი მიიღებიან ახალგაზრდები 20 წლის ასაკიდან.

ინსტიტუტში მისაღებად აუცილებელია:

 • ინგლისური ენის ცოდნა  TOEFEL 450/IELTS 5.0 -ის დონეზე
 • Postgraduate -ს პროგრამებზე  ინგლისური ენის ცოდნა  TOEFEL 500/IELTS 5.5-ის დონეზე
 • საშუალო განათლების ატესტატი
 • უმაღლესი განათლების დიპლომი ან ტურიზმსა თუ სასტუმროთა მართვის სფერო­­ში  მუშაობის არაუმცირეს 5 წლის სტაჟი.

HTMi –ში სწავლება ინგლისურ ენაზე  მიმდინარეობს.

HTMi –ში  მიღება ყოველწლიურად  ორჯერ  წარმოებს.

                                                            2012 – 2013  სასწავლო წელი:

დაწყება                                                   დამთავრება                                          სტაჟირება

2012 წლის 23 იანვარს                         2012 წლის 8 ივნისს

2012 წლის 13 აგვისტოს                      2012 წლის  14 დეკემბერს                      5-6 თვე

2013 წლის 21 იანვარს                         2013 წლის 7 ივნისს

                                                 ინსტიტუტის  სასწავლო  პროგრამები

UNDERGRADUATE  PROGRAMMES:

 • Certificate in International Hotel and Tourism Operations
 • Diploma in International Hotel and Tourism Management 
 • Higher Diploma in International Hotel and Tourism Management  
 • Bachelor, BSc (honours) Degree in International Hotel and Tourism Mana­ge­ment  
 • Diploma in Training 

POSTGRADUATE PROGRAMMES:

 • Postgraduate Diploma in International Hotel & Tourism Management 
 • Postgraduate Diploma in Culinary Management 
 • Postgraduate Diploma in Events Management 
 • MBA in Hospitality Management 

სწავლის გადასახადები(დააწკაპუნეთ)

HTMi –ის აფიშა (დააწკაპუნეთ)

გთხოვთ, გამოიჩინოთ კეთილი ნება და ეს  ინფორმაცია  გადასცეთ თქვენს 

მეგობრებს, ნაცნობებს, რათა მათაც შეძლონ ამ უნიკალური შანსის გამოყენება!


დამატებითი  ცნობებისათვის  მიმართეთ HTMi –ის ოფიციალურ წარმომადგენელს

საქართველოში,  ქ-ნ  ლალი  ბერძენიშვილს.

ტ.: (32) 236 54 18

ელ-ფოსტა: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it